महालक्ष्मी नगरपालिकामा तपाईहरुलाई स्वागत छ l कमलपोखरी, ललितपुर

गाडि तथा मोटरसाइकल सप्लाई सम्बन्धी बोलपत्र आह्वानको सुचना