महालक्ष्मी नगरपालिका,ललितपुर को आधिकारिक वेबसाईटमा तपाईलाई स्वागत छ ।

Flash News

कक्षा ८ को रजिष्ट्रेशन भर्ने सम्बन्धी सूचना ।