महालक्ष्मी नगरपालिकामा तपाईहरुलाई स्वागत छ l कमलपोखरी, ललितपुर

नगरपालिकामा रहेका सम्पूर्ण गैर सरकारी संस्थाहरुको आवद्धता सम्बन्धी सुचना