महालक्ष्मी नगरपालिका,ललितपुर को आधिकारिक वेबसाईटमा तपाईलाई स्वागत छ ।

समाचार (Flash News)

SEE परीक्षा २०७५ मा उत्कृष्ट नतीजा हासिल गर्ने विद्यालय तथा विद्यार्थी सम्मान कार्यक्रमका केही झलकहरु