महालक्ष्मी नगरपालिका,ललितपुर को आधिकारिक वेबसाईटमा तपाईलाई स्वागत छ ।

समाचार (Flash News)

सूचना तथा समाचार

नतिजा प्रकासन गरिएको बारे ।

आधारभूत तह उत्तीर्ण परीक्षा (कक्षा ८) को नतिजा प्रकासन गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैमा जानकारी गराइन्छ ।

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document): 

महालक्ष्मी नगरपालिकाले कोरोना भाइरस (कोभिड १९) को सङ्क्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा राहत प्रदान कार्यका लागि प्राप्त गरेको सहयोगहरुको विवरण

महालक्ष्मी नगरपालिकाले कोरोना भाइरस (कोभिड १९) को सङ्क्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा राहत प्रदान कार्यका लागि प्राप्त गरेको सहयोगहरुको विवरण
क्र. सं. सहयोग गर्ने व्यक्ति वा संस्थाको विवरण सहयोग प्राप्त मिति सहयोगको किसिम जिन्सि सहयोग विवरण नगद सहयोग विवरण
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ललितपुर जिल्ला (महालक्ष्मी) २०७६|१२|२३ जिन्सि एक सय बोरा चामल (प्रति बोरा २५ के जी, एक सय लिटर खानेतेल, एक सय केजी नुन, एक सय केजी दाल, १०० पाकेट साबुन  
महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नं १ मा अवस्थित श्री कृष्ण प्रणामी मूल मन्दिर संचालक समिति २०७६|१२|२५ नगद   रु ५१,१११ (अक्षरुपी रु एकाउन्न हजार एक सय एघार मात्र)
शहरी वातावरण व्यवस्थापन समाज (UEMS) २०७६|१२|२५ नगद ब्लिचिंग पाउडर (१५० के.जी) रु १,००,००० ( अक्षरुपी रु. एक लाख मात्र)
ललितपुर उद्योग वाणिज्य संघ केन्द्र बाट ललितपुर उद्योग वाणिज्य संघ शाखा नं २ मार्फत २०७६|१२|२६

विद्यालय बर्गीकरण सूचक भरी बुझाउने सम्बन्धी सूचना

यस नगरपालिका भित्रका संस्थागत विद्यालयहरुको दक्षता अभिवृद्धि गर्ने तथा शुल्क निर्धारण प्रक्रियालाई सहज र सरल बनाउने उद्देश्यले विद्यालय बर्गीकरण गर्ने निर्णय भएको तथा नगर शिक्षा समितिको मिति २०७६/१०/२१ को निर्णय अनुसार विद्यालय बर्गीकरण सूचक स्वीकृत भइसकेकोले यसैसाथ संलग्न भएको फारम भरी २०७६ माघ मसान्तभित्रमा पेश गर्नुहुन अनुरोध छ ।  

-शिक्षा, युवा तथा खेलकूद शाखा
 महालक्ष्मी नगरपालिका, ललितपुर

 

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document): 

PAN NUMBER सम्बन्धमा

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document): 

IEMIS सम्बन्धमा

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document): 

सूचना ! सूचना ! ! सूचना! ! !

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document): 

सूचना ! सूचना !! सूचना !!!

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document): 

डकर्मी तालिम

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document): 

ललितपुर मिनि बस व्यवसायी संघका पदाधिकारीहरु संग महालक्ष्मी नगरपालिकामा संचालन हुने सवारी सधानहरुको व्यवस्थापन सम्बन्धी भएको छलफल कार्यक्रम

ललितपुर मिनि बस व्यवसायी संघका पदाधिकारीहरु संग महालक्ष्मी नगरपालिकामा संचालन हुने सवारी सधानहरुको व्यवस्थापन सम्बन्धी भएको छलफल कार्यक्रम मा निम्न अनुसारको छलफल गरियो ।
१. नेपाल सरकारको निर्णय अनुसार जेष्ठ नागरिक, अपाङ्ग, असहाय, महिलाहरुका लागि आरक्षण सिट तथा छुट व्यवस्थापन गर्ने
२. यस व्यवसायी संघ अन्तर्गत सञ्चालन हुने सवारी साधान छुट्ने समय निश्चित गर्ने
३. थप रुटहरु वा स्थानहरुमा सवारी साधानहरुको पहुच वृद्धि गर्ने
४. साथै मिनिवस व्यवसायी संघ द्धारा यस नगरपालिका क्षेत्र भित्र संञ्चालन हुने सवारी साधनको व्यव्स्थापन गर्नका लागि नगरपालिकाको नियमानुसार आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता

घटना दर्ता ऐन संशोधन बारे राय

घटना दर्ता ऐन संशोधन बारे राय

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document): 

महालक्ष्मी नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ का लागि बार्षिक नगर विकास योजना पारित गर्नका लागि निम्न ,मिति ,समय र स्थानमा हुन तेस्रो नगर परिषदको निर्णय सार्वजनिकिकरण कार्यक्रम आयोजना गरिने हुँदा सम्बद्ध सरोकारवालाहरुको उपस्थितिका लागि यो सूचना प्रकाशित गरि

महालक्ष्मी नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ का लागि बार्षिक नगर विकास योजना पारित गर्नका लागि निम्न ,मिति ,समय र स्थानमा हुन तेस्रो नगर परिषदको निर्णय सार्वजनिकिकरण कार्यक्रम आयोजना गरिने हुँदा सम्बद्ध सरोकारवालाहरुको उपस्थितिका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

अत्यन्त जरुरी सूचना

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document): 

सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रमबारे सूचना

सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रमबारे सूचना

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document): 

निर्मित भवन/ घर अभिलेखिकरण गर्ने सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना

यस नगरपालिका क्षेत्रभित्र २०७१ साल मंसिर १६ गते भन्दा अगाडि नक्सा पास नभई निर्माण भएका भवन तथा साविकका गा.वि.स.वाट भवन निर्माण सम्बन्धी मापदण्ड, २०६४ र भवन संहिता, २०६० अनुसार नक्सापास गरी निर्माण नभएका भवनहरुको अभिलेखिकरण गर्ने प्रयोजनका लागि नगरपालिकावाट तोकिएको ढाँचाको आवेदन फर्म भरी तोकिएकै कागजात सहित २०७३ साल भाद्र मसान्तभित्र आवेदन पेश गर्न प्रथम पटक मिति २०७३ श्रावण २१ गते राजधानी दैनिक पत्रिकामा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरिएकोमा अधिकांश निर्मित भवनको अभिलेखीकरण दर्ता छुट भएको भनी सम्बन्धीत सरोकारवालाहरुको माग भई आएकोले मिति २०७३ कार्तिक मसान्तसम्म सम्बन्धित सबैमा यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । म्याद नाघि आएका र तोकिएका कागजात संलग्न नगरिएका आवेदनहरु उपर अभिलेखिकरण सम्बन्धि कार्य नगरिने व्यहोरा जानकारीको लागि अनुरोध गरिन्छ ।

आ.व. ०७३/७४ मा हुने खरिद कार्यका लागि सूचीकृत हुने सम्बन्धी फारम

आ.व. ०७३/७४ मा हुने खरिद कार्यका लागि सूचीकृत हुने सम्बन्धी फारम

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document): 

ब्याकहो लोडर सप्लाई सम्बन्धी बोलपत्र आह्वानको सूचना

ब्याकहो लोडर सप्लाई सम्बन्धी बोलपत्र आह्वानको सूचना

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document): 

कार्यक्रम अधिकृत पदको लिखित परिक्षा बारे सूचना

यस महालक्ष्मी नगरपालिकामा स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम अन्तर्गत नियुक्त हुने कार्यक्रम अधिकृत पदमा खुल्ला प्रतिस्प्रर्धात्मक प्रक्रियाबाट छनौट गर्न प्रकाशित सूचना अनुसार पर्न आएका दस्खास्तवालाहरुको लिखित परिक्षा मिति २०७२ चैत्र २५ गते संचालन गर्ने सूचना प्रकाशित भएकोमा विशेष कारणले परिक्षा स्थगित भई हाल परिक्षा संचालन हुने भएको हुँदा उक्त पदको लिखित परिक्षा २०७३ साल बैशाख २५ गते महालक्ष्मी उच्च मा.वि. लुभूमा विहान ११ः०० बजेबाट संचालन गर्ने ब्यहोरा सम्बन्धित सबैमा सूचना गरिन्छ ।

स्वीकृत आवेदनहरुको विवरणबारे सूचना

स्थानीय श्वायत्त शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम (LGCDP) अन्तर्गतको कार्यक्रम अधिकृत पदका लागि परेको दरखास्तहरुको कागजात र आवश्यक योग्यता समेतका आधारमा अध्ययन गर्दा योग्य/अयोग्य देखिएका तपशिल बमोजिमका आवेदन कर्ताहरुको दरखास्त स्वीकृत/अस्विकृत गर्ने निर्णय गरिएको व्यहोरा सम्वन्धित सबैमा जानकारीको लागि सुचित गरिन्छ ।

स्वीकृत आवेदनहरुको विवरण

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document): 

Notice on LGCDP Focal Person

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document):