महालक्ष्मी नगरपालिका,ललितपुर को आधिकारिक वेबसाईटमा तपाईलाई स्वागत छ ।

समाचार (Flash News)

मागफारम पेश गर्नु हुन । (श्री सामुदायिक सिकाइ केन्द्र, सबै)

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document):