महालक्ष्मी नगरपालिकाको सेवा सुविधा तपाईलाई कस्तो लाग्छ?

धेरै राम्रो
21% (134 votes)
राम्रो
12% (77 votes)
ठिकै
10% (64 votes)
सुधार गर्नुपर्ने
56% (357 votes)
Total votes: 632