महालक्ष्मी नगरपालिकाको सेवा सुविधा तपाईलाई कस्तो लाग्छ?

धेरै राम्रो
20% (86 votes)
राम्रो
12% (53 votes)
ठिकै
10% (41 votes)
सुधार गर्नुपर्ने
58% (245 votes)
Total votes: 425