सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

Suchana

Invitation for Sealed Quotations for the Installing Main Gate and Truss Structure of Ward Office Building-2 (Published Date: 2079/12/12)

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (सूचना प्रकाशित मिति २०७९।१२।१०)

शिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (सूचना प्रकाशित मिति २०७९।१२।१०)

Invitation for Bids for the following Mentioned Work(Published Date: 2079/12/08)

ठेक्का सम्झौता अन्त्य गर्नु पूर्व जारि गरिएको सर्बजनिक सूचना ( सूचना प्रकाशित मितिः २०७९।१२।०६)

Pages