सूचना तथा समाचार

कोभिड १९ विरुद्धको खोप नियमित रुपमा लगाउने सम्बन्धी सूचना । प्रकाशित मिति २०७८ कात्तिक २९ गते

कोभिड-१९ विरुद्ध फाइजर-बायोएनटेक खोपको पहिलो मात्रा लगाउने सम्बन्धी सूचना । प्रकाशित मिति २०७८ कात्तिक २६ गते

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document): 

पशुपालक कृषकहरूका लागि ५० प्रतिशत मूल्य अनुदानमा उन्नत प्रविधि हस्तान्तरण सम्बन्धी महालक्ष्मी नगरपालिकाको सूचना । प्रकाशित मिति २०७८ कात्तिक २६ गते

ध्यानाकर्षण सम्बन्धमा । प्रकाशित मितिः २०७८ कात्तिक १७

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document): 

सवारी पार्किङ व्यवस्थापनसम्बन्धी सूचना । प्रकाशित मितिः २०७८-०७-१५

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document): 

Pages